การย้ายรายชื่อจาก Gmail ลงเครื่อง iPhone ผ่าน m.google.com


 

การย้ายรายชื่อจาก Gmail ลงเครื่อง iPhone ผ่าน m.google.com
    การย้ายรายชื่อจาก Gmail ลงเครื่อง iPhone ผ่าน m.google.com เข้าไปที่ Settings > Mail, Contacts, Calendars> Add Account... > Microsoft Exchange กรอก Username Password ลงไปและทิ้งให้ Domain ว่างเอาไว้ จะมีหน้าจอขึ้นมาเพื่อให้กรอก Server อีกครั้ง ก็ให้ใส่ m.google.com ลงไปกด Next ด้านบนขวารอสัก 5-10 นาทีให้มัน sync ข้อมูล